pohrebnictvo, pohrebnictvo archa, pohrebnictvo zilina, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba archa, pohrebna sluzba zilina, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebná služba ARCHA Opustili nás Služby Informácie Preprava zosnulých Galéria Články Blog Kontakt

© 2024 Funerio.sk

Archa Pohrebná služba Vám ponúka kompletné zariadenie pohrebu na území mesta Žilina, Čadca, Turzovka a Kysucké Nové Mesto ako aj vo všetkých priľahlých obciach. Zabezpečujeme prevoz zosnulých v rámci SR (z domu 24 hodín denne, z nemocnice a domovov sociálnych služieb počas prevádzkových hodín), takisto aj v rámci celej EÚ. Úprava zosnulých zahŕňa umytie, oblečenie, na želanie objednávateľa aj úpravu vizáže. Následne dovoz na miesto konania pohrebu. Zorganizujeme pre Vás buď cirkevnú alebo občiansku rozlúčku s hudobným doprovodom a príhovorom. Vybavenie úmrtnej matriky (Úmrtný list, žiadosť o príspevok na pohreb) a tlač smútočných oznámení máte u nás bezplatne. Vybrať si môžete zo širokej ponuky bukasových a drevených rakiev, krížov, živej či umelej kvetinovej výzdoby, sviečok a kahancov, obaly na urny, alebo doplnkový tovar napr. modlitebná knižka, ruženec, sväté obrázky. V rámci cintorínskych služieb zabezpečujeme výkopy klasických (160cm) a prehĺbených (220cm) hrobov, odokrývanie krýpt a náhrobných dosiek, úpravu hrobových miest, vyzdobenie hrobového miesta počas obradu, odnesenie rakvy z kostola na cintorín, spúšťanie rakvy do hrobu.

 

Všetky služby poskytujeme na najvyššej úrovni s úctou a dôstojne.

 

Poradenstvo

V prípade úmrtia blízkeho člena rodiny nás môžete telefonicky kontaktovať 24 hodín denne. V krátkom rozhovore sa dozviete všetko, čo je v danej chvíli potrebné a zároveň poskytnete informácie nášmu pracovníkovi o mieste úmrtia, prípadne okolnosti, za akých došlo k úmrtiu. Následne k Vám pošleme službu na prevoz zosnulých. Pred pohrebom Vám poradíme ako vybaviť termín pohrebu na fare či spôsob, akým sa prenajímajú hrobové miesta v konkrétnej lokalite. Naopak, po pohrebe Vám poradíme ako vybaviť vdovský, vdovecký, sirotský dôchodok alebo aj to ako dostať od štátu príspevok na pohreb tzv. ,,pohrebné“ vo výške 79,67 €.

Prevoz zosnulých

Realizujeme prevozy na územi SR a z celej EÚ. V prípade úmrtia doma zabezpečujeme prevoz zosnulých okamžite po skončení telefonického rozhovoru a za predpokladu, že telo bolo obhliadnuté lekárom. Prevoz z oddelenia patológie v nemocnici alebo z domovov sociálnych služieb zabezpečujeme podľa prevádzkovej doby, ak nie je dohodnuté inak. Na prevoz zosnulých po pozemných komunikáciách používame vozidlá značky Mercedes-Benz, vybavené chladiacim zariadením podľa § 6 zákona o pohrebníctve číslo 131/2010. Viac informácii o prevoze zosnulých.

Úprava zosnulých

Každý človek si zaslúži dôstojnú poslednú rozlúčku. V takom duchu sa nesie aj postup pri úprave zosnulých. Vieme, aké tažké je rozlúčiť sa s blízkym členom rodiny a preto dbáme, aby bola úprava zosnulého na najvyššej úrovni, s dodržaním piety a úcty k zosnulým. Telá upravujeme v špeciálnych priestoroch vytvorených na tento účel. Úprava zosnulých zahŕňa umytie tela a vlasov, oblečenie prichystaných vecí od spodného prádla až po oblek, šaty. Potom sa telo vloží do rakvy, vybratej objednávateľom.

Výber rakvy

Z našej ponuky si môžete vybrať bukasovú alebo drevenú rakvu . Výber rakvy závisí od vkusu objednávateľa ale aj od proporcií zosnulých, pretože ponúkame aj rakvy atypických rozmerov. Na výber je niekoľko modelov a farebných prevedení. Všetky nami ponúkané rakvy obsahujú čalúnenie, vankúš, prikrývku a kríž na veko. Každá rakva sa pred použitím vyleští. V ponuke nájdete aj detské rakvy.

Kytica na rakvu

Je dobrým zvykom dať na rakvu kyticu so živých kvetov. Na výber sú dve varianty, ikebana alebo viazaná kytica. Je len na Vás, pre ktorú sa rozhodnete. Farbu aj druh kvetov si zvolíte z našej širovej ponuky podľa Vášho vkusu.

Kvetinová výzdoba

Ponúkame Vám na výber zo živých a umelých vencov a kytíc. Umelé vence sú rôznych tvarov, napr. srdce, kruh, rovnako je to aj v prípade živých vencov. Súčasťou každého venca je stužka s textom podľa vášho výberu. Ponuka farieb a kvetov je veľká, stačí si vybrať.

Služba - odnesenie rakvy, odborný dozor

Súčasťou tejto služby nie je len odnesenie rakvy, ale celková príprava pred pohrebom v obradnej miestnosti, aranžovanie kvetov, vencov, zatváranie rakvy pred obradom, odborný dozor a spúšťanie rakvy do hrobu. Službu troria štyria pracovníci v rovnošatách a bielych rukavičkách.

Hudba / Kapela / Spev

Na požiadanie klienta objednáme spevácky zbor, kapelu alebo husľový doprovod. Po dohode vieme zabezpečiť, aby pri obrade zaznela obľúbená pieseň zosnulého.

Výkop hrobu

V rámci cintorínskych služieb zabezpečujeme výkopy klasických, ale aj prehĺbených hrobov, zbíjanie kameňov, odčerpanie vody v prípade, že hladina spodnej vody je vysoká, ochranu okolitých hrobov pred poškodením pri práci, odvoz prebytočnej zeminy, odokrývanie a zakrývanie náhrobných dosiek. Všetky služby poskytujeme s maximálnou opatrnosťou. Proti prípadným škodám na pomníkoch sme poistení .

Úprava hrobového miesta

Po ukončení pohrebu sa hrob zaplní zeminou. Ak je hrob vybavený náhrobnými doskami zo žuly alebo betónu, osadia sa späť na svoje miesto. V prípade nového hrobu sa často používa dočasný drevený náhrobok s dreveným krížom, na ktorom je uvedené meno zosnulého ako aj rok narodenia a úmrtia. Takýto náhrobok Vám vydrží zhruba dva roky, kým sa rozhodnete pre vybudovanie betónového hrobu. Okolie hrobu vždy vyčistíme do maximálnej miery tak ako nám to dovoľuje počasie. Ako posledné sa na hrob poukladajú kvety a vence od smútočných hostí… Vy len zapálite sviečku a ticho sa za svojich blízkych pomodlíte.

Doplnkové služby

Vybavíme za Vás úmrtnú matriku, vypíšeme potrebné údaje v žiadosti o príspevok na pohreb, vyzdvihneme osobné veci z oddelenia v nemocnici, bezplatne odovzdáme preukaz poistenca na pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne. Vyhotovíme smútočné oznámenia, upravíme fotografiu zosnulého s čiernou stuhou do Vami vybratého rámika. V prípade iných požiadaviek je potrebné sa informovať na pobočke pohrebnej služby Archa alebo telefonicky či mailom.

Funerio.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N E R I O . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • Funerio.sk
  • SAPaKS