pohrebnictvo, pohrebnictvo archa, pohrebnictvo zilina, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba archa, pohrebna sluzba zilina, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebná služba ARCHA Opustili nás Služby Informácie Preprava zosnulých Galéria Články Blog Kontakt

© 2024 Funerio.sk

Informácie

Dôležité informácie pre vybavenie vdovského, vdoveckého alebo sirotského dôchodku. Dozviete sa ako vybaviť príspevok na pohreb, ako odlásiť bankové účty, vodu, elektrinu, plyn alebo aj to ako prebieha poistné plnenie zo životnej poistky.

 

Príspevok na pohreb

 

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Dávka sa aktuálne poskytuje vo výške 79,67 €.

 

Viac informácií na:

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/prispevok-pohreb/

 

Vdovský dôchodok

 

Vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť VDOVE príjem v prípade úmrtia jej manžela.

 

Viac informácií na:

http://www.socpoist.sk/vdovsky-dochodok/1289s

 

Sirotský dôchodok

 

Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť SIROTE príjem v prípade úmrtia rodiča, osvojiteľa.

 

Viac informácií na:

http://www.socpoist.sk/sirotsky-dochodok/1291s

 

Bankový účet a karta

 

Každá banka postupuje ku každému klientovi individuálne, preto Vám ponúkame malý prehľad postupov jednotlivých bánk.

 

Viac informácií na:

http://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/clanok/64653-ako-maju-dedicia-postupovat-voci-bankam/

 

Dedičské konanie

 

Dedičské konanie je súdnym konaním. V prípade úmrtia človeka je to práve notár, ktorý na základe poverenie príslušného súdu vedie v postavení súdneho komisára konanie o dedičstve. Dedičia si nemôžu notára vybrať, pretože notára poveruej vykonaním úkonov o dedičstve príslušný súd na základe Rozvrhu práce.

 

Viac informácií na:

https://www.notar.sk/%C3%9Avod/Dedi%C4%8Dstv%C3%A1/Dedi%C4%8Dsk%C3%A9konanie.aspx

Funerio.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N E R I O . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • Funerio.sk
  • SAPaKS