24h Nonstop kontakt
Úvod Online parte Služby Fotogaléria Články Recenzie Info Kontaktujte nás

Informácie

Dôležité informácie pre vybavenie vdovského, vdoveckého alebo sirotského dôchodku. Dozviete sa ako vybaviť príspevok na pohreb, ako odlásiť bankové účty, vodu, elektrinu, plyn alebo aj to ako prebieha poistné plnenie zo životnej poistky.

 

Príspevok na pohreb
Vdovský dôchodok
Sirotský dôchodokBanka - účet a kartaDedičské konanie
 

 

 

 

Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Dávka sa aktuálne poskytuje vo výške 79,67 €.

Viac informácií na: http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/prispevok-pohreb/
 

Vdovský dôchodok

Vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť  VDOVE príjem v prípade úmrtia jej manžela.

Viac informácií na: http://www.socpoist.sk/vdovsky-dochodok/1289s

 

 

 

Sirotský dôchodok

Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť  SIROTE príjem v prípade úmrtia rodiča, osvojiteľa

Viac informácií na: http://www.socpoist.sk/sirotsky-dochodok/1291s

 

Bankový účet a karta

Každá banka postupuje ku každému klientovi individuálne, preto Vám ponúkame malý prehľad postupov jednotlivých bánk.

Viac informácií na: http://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/clanok/64653-ako-maju-dedicia-postupovat-voci-bankam/

 

Dedičské konanie

Dedičské konanie je súdnym konaním.

V prípade úmrtia človeka je to práve notár, ktorý na základe poverenie príslušného súdu  vedie v postavení súdneho komisára konanie o dedičstve.  Dedičia si nemôžu notára vybrať, pretože notára poveruej vykonaním úkonov o dedičstve príslušný súd na základe Rozvrhu práce.

Viac informácií na:  http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Dedi%C4%8Dstv%C3%A1/Dedi%C4%8Dsk%C3%A9konanie.aspx