24h Nonstop kontakt
Úvod Online parte Služby Fotogaléria Články Recenzie Info Kontaktujte nás

Na druhý breh s Archou

Nádych a výdych. Život a smrť. Neoddeliteľné procesy. Nezvratné, absolútne, prirodzené, a napriek tomu plné emócií. Odchod blízkej osoby z tohto sveta nikdy nie je ľahký a nie je možné sa naň pripraviť, hoci býva často predvídaný zlým zdravotným stavom, ťažkou chorobou, vysokým vekom. V mnohých prípadoch však smrť berie nečakane, náhle a akosi „bezdôvodne“, keď svet opustí mladý človek či dieťa, pri nehode, bez vysvetlenia. Nasleduje paralyzácia a vyradenie z kolobehu každodenných rutinných záležitostí. Takáto bolesť neprichádza postupne, s varovaním, zaplavuje naše vnútro rýchlo ako potopa, a ak sa chceme zachrániť, potrebujeme nastúpiť do bezpečnej archy. Tvorenej príbuznými, rodinou, priateľmi, poskytujúcimi nám svoju útechu, pomoc. Nech sme o milovaného človeka prišli akýmkoľvek spôsobom, bolo by hlúpe a nespravodlivé snažiť sa našu bolesť porovnávať, bolesť nemá mieru, hĺbku ani šírku, je v nás, bezmedzná, beznádejná. Individuálna a ochromujúca. Nech sa so stratou blížneho snažíme vyrovnať akokoľvek rýchlo, náplavové vlny zármutku odchádzajú postupne, deň za dňom, potrebujeme čas, niekto viac, iný menej.

Obzvlášť počas prvých dní  máme ťažkosti s praktickými vecami a vybavovaním nutných záležitostí spojených s pohrebom. S človekom, na ktorom nám záležalo, sa chceme poslednýkrát rozlúčiť dôstojne, so vzdaním úcty a pokory, no práve v tieto chvíle nám chýba potrebná sila, fyzická aj duševná. Vtedy sa obraciame na pohrebníctva, aby nám s posledným stretnutím so zosnulým blížnym pomohli. 

Jedným z takých je  Archa  Pohrebná služba s pobočkami v Žiline, v  Kysuckom Novom Meste  a  v Turzovke. Miesto pobočky nelimituje zorganizovanie pohrebu len na pár regiónov.  Spoločnosť je otvorená a flexibilná, dokáže zabezpečiť poslednú rozlúčku v rámci celého Slovenska – skúsenosti majú s organizovaním rozlúčok v Bratislave či Medzilaborciach.

Práca v pohrebníctve nie je práca ako hocijaká iná. Je to služba ľuďom, poslanie, ktoré nedokáže vykonávať každý. Ak ľudia túto prácu ako poslanie nevnímajú, nie je možné mať dostatok úcty a pokory, ktorú si celý proces nevyhnutne vyžaduje. To je hlavným mottom a impulzom celého tímu Archy. „Celý pohreb predstavuje systém rôznych prác – od prevozu zosnulej osoby cez výkop hrobu až po samotnú rozlúčku. Každá z týchto prác si vyžaduje sústredenie a každý z nás robí svoju prácu najlepšie ako vie.“ Spoločnosť poskytuje okrem pohrebných služieb aj  kamenárske, cintorínske služby a tovar na predaj s týmito službami spojený.  Cieľom je zabezpečiť multifunkčný servis, pomôcť s beztak ťažkým bremenom pozostalým, nezaťažovať ich zbytočne záležitosťami, ktoré je možné vybaviť na jednom mieste.

Práca v pohrebníctve nie je určená pre každého. Tím Archy pozostáva z niekoľkých pracovníkov podľa rozličných funkcií potrebných pre plynulý chod prevádzok. Každá kancelária má svoju zodpovednú vedúcu, ostatní pracovníci sú zaradení do organizácie posledných rozlúčok operatívne podľa potreby. Mimoriadne dôležitý pri výbere ľudí pre činnosti spojené so starostlivosťou o zosnulých je ľudský faktor, empatia, psychická odolnosť a sila. „Byť dennodenne konfrontovaný s jednými z najťažších chvíľ v živote človeka - s jeho utrpením a bolesťou, chce poriadnu dávku psychickej sily a profesionality.“ 

To, čo je v živote bežnou záležitosťou, si v kritickom čase vyžaduje nadľudské úsilie a je takmer nemožné zvládnuť. Pohrebná služba Archa sa postará o celú réžiu poslednej rozlúčky na najvyššej úrovni, s plnou dôstojnosťou, úctou a pokorou, akú si každý zosnulý zaslúži. Klientom ponúkajú zabezpečenie pohrebu od objednávky cez vybavenie potrebných dokumentov po smútočnú hostinu - býva  však zvykom, že kar si rodina zabezpečuje sama. Archa bez problémov zariadi aj hudobný sprievod, prípadne iné špeciálne požiadavky  svojich klientov, aby splnili všetky ich nároky. 

„Celý náš tím pracuje na svojom rozvoji a napredovaní, robíme celosvetové prieskumy. Chceme byť lídrami v tomto odvetví, a preto vyvíjame všetku silu a energiu na zdokonaľovanie našich služieb pre ľudí.“

O spokojnosti so službami najlepšie hovoria skúsenosti. Tie vlastné, ale aj iných klientov, o ktorých sa možete presvedčiť aj na webovej stránke spoločnosti. Nájdete tam recenzie, z ktorých autenticity a úprimnosti naskakujú zimomriavky. Presvedčte sa sami.

Kontakt:

Pohrebníctvo Archa

Mail: archa.kysuca@gmail.com

          archa.turzovka@gmail.com

          archa.zilina@gmail.com

Web: dostojnypohreb.sk

 

Mapa pobočiek